Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg…

Elke relatie kent af en toe problemen. Deze problemen worden meestal door mensen onderling opgelost. Als er relatieproblemen ontstaan, zodanig, dat men de conflicten zelf niet meer kan hanteren, is het verstandig begeleiding te zoeken.

Een relatie-therapeut begeleidt mensen met relationele problemen om meer inzicht te krijgen in het niveau van beleven van de relatie en probeert samen met betrokkene(n) via een doelstellingen- en actieplan tot een bevredigender manier van leven in de relatie te komen. Het is niet altijd mogelijk of gemakkelijk om relatieproblemen met een derde te bespreken, toch is het onder ogen zien van problemen een belangrijke eerste stap tot verbetering. Het is mogelijk dat een van beide partners een begeleidingstraject aangaat.

Relatietherapie kan ook dienen als verdieping van de relatie. Vaak is er sprake van communicatieproblemen. Hierbij wordt gezocht naar een constructievere manier van communiceren.

Als problemen zo onoverkomelijk zijn dat er gekozen wordt voor beëindiging van de relatie, kan de relatie-therapeut begeleiden om dit proces zo soepel en respectvol mogelijk te laten verlopen.

Counselling bij seksuele problemen

Regelmatig zijn seksuele problemen een gevolg van relatieproblemen. Voor ieder mens heeft het woord seks een eigen betekenis, onder andere bepaald door persoonlijke ervaringen en overtuigingen, maar ook door maatschappelijke en culturele invloeden.  Bij seksuele problemen kan via inzicht in de oorzaak een begeleidingstraject worden gestart dat hierop gericht is. Dat betekent meestal het verbeteren van de seksuele beleving en/of het seksueel functioneren. Lichamelijke aspecten van seksualiteit kunnen samenhangen met psychische en sociale factoren, die daarom de nodige aandacht verdienen.

Wat de emotionele betrokkenheid betreft, geldt, dat de hulpverlener als mens betrokken is, maar deze betrokkenheid hanteert op een professionele manier.

Relatietherapie is er niet alleen voor partner-relaties, maar ook voor problemen in de huiselijke sfeer, zoals ouder-kind relaties, familierelaties of problemen in de werksfeer, zoals werkgever-werknemer relaties.

Voor alle relatieproblemen geldt, dat de therapeut samen met cliënt(en) de problemen in kaart brengt en probeert gezamenlijk tot mogelijke oplossingen te komen. Zo kunnen andere communicatievormen ontstaan, waardoor de negatieve spiraal wordt doorbroken.

© 2011-2015 Ommecare