Elke verandering begint met een eerste stap, elke stap brengt u dichter bij uw doel……

Counselling is een vorm van psychotherapie voor mensen die in hun leven zodanig tegen moeilijkheden aanlopen, dat hun sociaal en emotioneel functioneren in het gedrang komt.

Counselling gaat ervan uit dat ieder mens in staat is om te veranderen. Veranderen betekent onder meer het loslaten van oude patronen. Deze weg naar verandering is soms niet gemakkelijk. Counselling kan u op een betrokken en wijze manier steunen in dit proces. Deze vorm van hulpverlening is bedoeld voor mensen met een gezonde emotionele basis, die bereid zijn om actief en oplossingsgericht aan problemen te werken. Een counsellor kan een cliënt helpen bij het bespreekbaar maken en verduidelijken van een probleem. Door inzicht te krijgen in gedachten, gevoelens en gedrag is het mogelijk problemen op een andere manier te beschouwen en te ervaren. Uitgaande van het eigen probleemoplossend vermogen wordt er procesmatig gewerkt aan het oplossen of accepteren van een probleem.

Counselling is een vorm van hulpverlening die prima naast een reguliere of alternatieve behandeling kan bestaan en zelfs een aanvulling daarop kan zijn. Een counsellor schrijft geen medicijnen voor, maar kan u wel vragen bepaalde oefeningen of opdrachten uit te voeren.

Enkele indicaties:

Relatieproblemen, burnout, depressieve gevoelens, seksuele problemen, eenzaamheid, psychische klachten bij ziekteprocessen.

© 2011-2015 Ommecare